پاورپوینت پروتكلهاي توزيع كليد دوسويه -53 اسلاید -2 اسلاید انگلیسی

پاورپوینت پروتكلهاي توزيع كليد دوسويه -53 اسلاید -2 اسلاید انگلیسی

پاورپوینت پروتكلهاي توزيع كليد دوسويه -53 اسلاید -2 اسلاید انگلیسی

قسمتی از اسلایدها

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

  اصول پروتكلهاي توزيع كليد

  پروتكلهاي توزيع كليدغيرمتمركز مبتني بر رمز متقارن

  پروتكلهاي توزيع كليدغيرمتمركز مبتني بر رمز نامتقارن

  پروتكلهاي توزيع كليد متمركز مبتني بر رمز متقارن

   جمع بندي 

  

اصول پروتكلهاي توزيع كليد

كليد و سلسله مراتب آن

طول عمر کلید جلسه

 

 

كليد جلسه و کلید اصلی: مقایسه

•کلید اصلی:
دسته:

پاورپوینت پروتكلهاي توزيع كليد دوسويه -53 اسلاید -2 اسلاید انگلیسی

خرید آنلاین